©2018 A.K.
All rights reserved


site by indx.

Back   72 of 84   Previous | Next  

W.Woźniak na zamalowanym muralu T.Bielaka z 1997r.

Gdańsk, ul.Pilotów 5
""